Bezbednost

Cloud VMS rešenje omogućava detekciju prelaska preko korisnički definisanih granica, detekciju upada i automatska obaveštenja o ovim prekršajima slanjem videa sa sumnjivim sadržajem na određenu email adresu. Bezbednosna analitika obezbeđuje kontinuiranu analizu video sadržaja u realnom vremenu i obaveštavanje korisnika o događajima koji zavređuju pažnju.

Tipovi i načini obaveštavanja se mogu prilagođavati prema potrebi korisnika, a analitika se može aktivirati po kameri.

Prepoznavanje lica

S daljom digitalizacijom identifikacionih podataka, tehnologija prepoznavanja lica postaje sve popularnija. Ova tehnologija se koristi za kontrolu pristupa objektima na osnovu potvrde identifikacije osobe koja se nalazi ispred video kamere. Ono što je karakteristično za naše rešenje je da je digitalni identitet osobe potpuno anoniman, i da ne sadrži lične podatke koji se mogu dovesti u vezu sa pravim identitetom osobe.