Maloprodaja

Video nadzor se danas koristi u prodajnim objektima svih veličina, od kioska do velikih tržnih centara, i uglavnom ima bezbednosnu funkciju. Međutim, video kamere se mogu veoma efikasno iskoristiti kao senzori za prikupljanje podataka o kupcima u maloprodajnim objektima. Brojanje posetilaca koji ulaze i izlaze iz maloprodajnih objekata, detekcija i praćenje kretanja posetilaca kroz objekte, praćenje vremena zadržavanja na pojedinim mestima, kao i detekcija pola i godina posetilaca su vredni podaci koji prodavcima omogućavaju da na pravi način reaguju i prilagode raspored artikala u objektu.

Brojanje, detekcija, praćenje kretanja

U odnosu na druge metode praćenja kretanja posetilaca u maloprodajnim objektima (WiFi, pasivne senzorske mrže, mobilne aplikacije) detekcija i praćenje putem video nadzora je veoma precizna, jer senzor (u ovim slučaju kamera) snima i prenosi informacije u vidu sekvence slika, koje beleže realne pozicije ljudi i objekata u prostoru i vremenu.